Ztráta důvěry k médiím

Ztráta důvěry k médiím


Lidé v Německu podle průzkumu Forsa Institute ztrácí důvěru v mainstreamová média. Celých 44 % z 1000 dotazovaných souhlasí s tvrzením, že mediální výstupy jsou řízené z vrchu, a proto šíří zkreslené a nepřesné zprávy.

Rolí mediálních elit je moderovat diskuzi o řešeních společenských problémů. Mediální elity v Německu i v České republice si ale místo toho dali za cíl vtloukat do hlavy lidem svá vlastní řešení a omezují diskuzi o alternativách. Je nám předkládáno, jaké názory jsou přijatelné. Ti, kteří je nesdílejí, jsou onálepkování jako xenofobové, fašisté a podobně.

Nedivím se, že velká část společnosti médiím nevěří, hledá a bohužel nachází často ještě mnohem horší zdroje informací jinde. Sociálními sítěmi se pak šíří mnoho naprosto smyšlených zpráv a rozdělení společnosti se ještě více prohlubuje.

Řešením je, aby si to sami lidé pracující v médiích uvědomili a opět pochopili, jaká jejich role ve společnosti je. Jsou jen bezvýznamným promile společnosti a nemají právo veřejnosti nutit vlastní názory ani určovat, jaké názory jsou přijatelné.

Místo toho by měly dávat prostor různým názorům, které jsou ve společnosti zastoupeny. Ať zvítězí nejlepší argumenty. Pryč s politickou korektností. Potřebujeme zpět svobodnou veřejnou diskuzi!